Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki
Název silnice: 
Diretissima
Ocenění: 
V
Wycena uzupełniająca: 
WI 3
Čas: 
3 hod
Dátum: 
2017-01-24
Pozornost: 
8:15- parking, 9:45- Morskie oko, 13:30- vrchol, 14:45- Mních, 16:00- Morskie oko, 17:00- parking Podmienky dobré
Kdo: 
M.Červienka