Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Gąsiennicowa
Název silnice: 
Zakaz Stękania
Top: 
Zadni Kościelec
Ocenění: 
VI+
Styl: 
RP
Dátum: 
2017-09-09
Který: 
Aluth&Mario
Klub: 
Wieżos