Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Krywańskie Koryto, Niewcyrka
Miejsce: 
Krywań, Ramię Krywania, Turnia nad Korytem, Zadnia Krywańska Turnia, Pośrednia Krywańska Turnia, Skrajna Krywańska Turnia, Wielka Krywańska Strażnica, Mała Krywańska Strażnica
Název silnice: 
Krywańska Grań
Ocenění: 
II
Wycena uzupełniająca: 
m.III, m.IV
Čas: 
9h45min
Dátum: 
2017-10-19
Pozornost: 
Na dole oryginalnym wariantem Martina przez skalisty żleb. Wyżej wprost na Małą Krywańską Strażnicę i dalej juz granią. Uskok Skrajnej Krywańskiej Turni wprost (I), a nie od prawej. Ramię Krywania wprost przez trzy uskoki: IV, III, II.
Kdo: 
Greg, Tatranek