Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Koprowa
Název silnice: 
Krywańska Grań
Top: 
Krywań
Ocenění: 
II
Wycena uzupełniająca: 
m.III, m.IV
čas: 
9h45min
Dátum: 
2017-10-19
Pozornost: 
Na dole oryginalnym wariantem Martina przez skalisty żleb. Wyżej wprost na Małą Krywańską Strażnicę i dalej juz granią. Uskok Skrajnej Krywańskiej Turni wprost (I), a nie od prawej. Ramię Krywania wprost przez trzy uskoki: IV, III, II.
Který: 
Greg, Tatranek