Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Suchej Wody Gąsienicowej
Název silnice: 
Droga Potoczka
Top: 
Czuba nad Karbem
Ocenění: 
V-
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
RP
čas: 
6,5
Dátum: 
2017-12-01
Pozornost: 
Wariant prostujący po płycie z lewej strony.