Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Staroleśna
Název silnice: 
Żleb Grosza
Top: 
Sławkowski Szczyt
Ocenění: 
IV+
Wycena uzupełniająca: 
WI4+
čas: 
6h
Dátum: 
2018-01-07
Pozornost: 
Dolny (WI2+) i Górny Lodospad Grosza (WI4), dalej żlebem i przez lodospad na progu (WI4+). Śnieg w żlebie w większości związany, zapadanie tylko miejscami. Trzecie lodospad, na progu u góry żlebu, bardzo ciekawy ale podczas naszego przejścia wymagający asekuracyjnie ze względu na stan (ciepło i odpadające kolumny), stanowisko 20 metrów powyżej (1 hak i możliwość dołożenia).Lodowy próg da się obejść łatwym terenem po prawej ale bez niego droga traci charakter bo poza 3 lodospadami to chodzenie po śniegu. Po wyjściu ze żlebu na szczyt Sławkowskiego weszliśmy narzucającą się depresją.
Který: 
Andrzej Ficek, Mariusz Tlałka
Klub: 
KW Bielsko-Biała