Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Próg Doliny Ciężkiej
Název silnice: 
Český ľad
Ocenění: 
IV
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI4
Dátum: 
2018-02-11
Kdo: 
Ika a Vilo Jakubec
Klub: 
HK 1715 Poprad