Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Próg Wielkiego Ogrodu
Název silnice: 
Ľad do Veľkej záhradky
Ocenění: 
III+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Styl: 
Os
Čas: 
1 hod
Dátum: 
2018-02-12
Kdo: 
Peter Labuda Dušan kalman
Klub: 
Ho Sitno Banská Štiavnica