Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Název silnice: 
Penelopa
Ocenění: 
IV
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M4
Dátum: 
2018-03-08
Kdo: 
Matej Školníček, Vilo Jakubec
Klub: 
HK 1715 Poprad