Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Furkotna
Miejsce: 
Skrajna Liptowska Turnia
Název silnice: 
Prawy filar - Głazek , Jankowski
Ocenění: 
V
Styl: 
OS
Čas: 
3
Dátum: 
2018-04-22
Kdo: 
2xM
Klub: 
Zgred Team Atack