Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Název silnice: 
Motyka
Ocenění: 
V
Styl: 
OS
Čas: 
2:30
Dátum: 
2018-07-08
Kdo: 
Kasia Omyła, Tomek Czernek
Klub: 
KW Bielsko-Biała