Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Galeria Gankowa
Název silnice: 
Droga Polska
Ocenění: 
V+
Styl: 
OS
Dátum: 
2018-08-08
Kdo: 
Radek Gałązkiewicz, Remik Drewniak