Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Polskich
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Název silnice: 
Lewi Wrześniacy
Ocenění: 
V
Styl: 
OS
Čas: 
3h
Dátum: 
2018-11-04
Pozornost: 
U góry wariantem za V
Kdo: 
Olaf Bańdo, Arek Kruk
Klub: 
Speleoclub Wrocław