Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Název silnice: 
Zubný kaz
Ocenění: 
IV+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M 5
Styl: 
team OS
Čas: 
4,5
Dátum: 
2019-02-06
Kdo: 
Matej Školníček - Vilo Jakubec
Klub: 
HK 1715 Poprad