Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki
Název silnice: 
Szare Zacięcie
Ocenění: 
VII
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
7/7+
Styl: 
OS
Čas: 
7h 30min
Dátum: 
2019-04-28
Kdo: 
Robert Grabia, Damian Baker