Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Název silnice: 
LTT
Ocenění: 
VII-
Styl: 
PP
Dátum: 
2019-08-10
Pozornost: 
Kluczowy wyciąg z pozostawionymi przelotami.
Kdo: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos