Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Název silnice: 
Häberleinova cesta
Ocenění: 
IV
Dátum: 
2019-08-12
Pozornost: 
Veľmi pekná cesta. Jedna z najštvorkovejších IV v Tatrách. Ideálne podmienky.
Kdo: 
Školníček, Kuľa