Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Lodowa Kopa
Název silnice: 
Grósz - Palencsár
Ocenění: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI 3
Styl: 
os
Čas: 
2
Dátum: 
2019-12-05
Kdo: 
Martin Buliak, Anton Sedlak
Klub: 
HZS