Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa, Śnieżna, Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Śnieżne Czuby, Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik
Název silnice: 
GGT: Śnieżna Przełęcz - Lodowy Zwornik
Ocenění: 
III
Čas: 
4h
Dátum: 
2020-01-18
Pozornost: 
Podejście ze Smokowca. Grań z roku na rok coraz bardziej krucha. Aktualnie do minięcia są już dwa fragmenty zniszczone prawdopodobnie przez wyładowania. Miejscami całkiem niebanalna w sensie zimowego skalnego wspinania. Śnieżnego Mniszka ominęliśmy tuż pod wierzchołkiem trawersem po północnej stronie. Grań od południa czysta, od północy sporo szczelin zalanych twardym lodem. Z najwyższej Śnieżnej Czuby zjazd na Wyżnią Śnieżną Przełęcz. Dalej trawersem w prawo w poprzek uskoku Śnieżnego Zwornika (fragment czysto skalny). Ze Śnieżnego Szczytu zjazd w stronę Wyżniej Lodowej Przełęczy. Dalej kruchą i niemiłą zimą granią na Lodowy Zwornik, skąd zejście na południe.
Kdo: 
Greg, TG