Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pańszczyca
Miejsce: 
Mała Buczynowa Turnia
Název silnice: 
WC 193 (Korosadowicz - Stanisławski), WC 221 BD
Ocenění: 
V
Dátum: 
2020-06-28
Pozornost: 
WC 193 - W. Cywiński w tomie 15 napisał o Cubrynce "...zrobiono co trzeba (...) i znów cisza, zarastanie pajęczyną". O MBT można powiedzieć to samo. Początek drogi na płytowo – piarżystą platformę jak droga WC 192 (w początku drogi WC 193 duża ilość śniegu). Trawers na płycie (w końcowej części) raczej za IV nie V, duża ekspozycja. Ścianka na lewo od piątkowej rysy niby za III, ale dość czujna ze względu na kruszyznę. Asekuracja na trawersie na płycie i wyciągu ponad nim, reszta bez – 1,5 godz. WC 221 (BD), bez asekuracji, 45 min. W wariancie B z pod dużego bloku należy iść w górę, skośnie w prawo, a nie trawersem. W wariancie D trawiasto – skalista grządka jest z prawej, nie z lewej strony rysy i znajduje się po kilku metrach trawersu w prawo od wymienionej rysy. Przewieszki w górnej części są dwie, z których trudniejsza jest druga (trudna jak na III, przynajmniej, gdy jest robiona bez asekuracji). Wyjście podszczytowymi płytami na wierzchołek jest niebanalne (III, lekko przewieszone w jednym miejscu, duża ekspozycja).
Kdo: 
P.