Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Tępa
Název silnice: 
Superculoir
Ocenění: 
IV
Styl: 
OS
Dátum: 
2022-01-09
Kdo: 
Patrycja Głowacka, Martin Janáček