Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3776 - 3800
Łącznie: 3862
E.g., 2022-06-16
E.g., 2022-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasort ascending Akcja
Stanisławski Kościelec 2013-07-19 Szczegóły
Załupa H Zadni Kościelec III 2013-07-19 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2013-07-19 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-07-18 Szczegóły
Kombinacja: dół Luczy (2 wyc), góra Orolin (2 wyc) Wielicka Baszta V 2013-07-15 Szczegóły
Velička Mały Siarkan VI 2013-07-14 Szczegóły
Zachodni Filar Ganek V 2013-07-10 Szczegóły
Klasyczna Mnich VI 2013-07-09 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-07-08 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2013-07-08 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII+ 2013-07-08 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2013-07-08 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-07-08 Szczegóły
Zezwolenie na Wiercenie Mnich VI+ 2013-07-07 Szczegóły
Kombinacja: Snežný muž (2w) + King-Kong (2w) Lodowa Kopa IV+ 2013-07-07 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-07-07 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-07-07 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2013-07-07 Szczegóły
Zacięcie Mogielnickiego Mnich VI- 2013-07-06 Szczegóły
Grań Tomkowych Igieł Niżnie Rysy V 2013-07-06 Szczegóły
Motyka Mały Kołowy Szczyt VI- 2013-07-03 Szczegóły
Zezwolenie na wiercenie Mnich VI+ 2013-07-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-07-02 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-07-01 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-06-29 Szczegóły

Pages