Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 4119
E.g., 2023-03-26
E.g., 2023-03-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisort descending Miejsce Wycena Data Akcja
Północna depresja Wielka Turnia VI- 2014-01-28 Szczegóły
Trawers półką od skrajnie lewego stanowiska za Fajką Odwłoka do końca półki pod Wariantem Nyki (do połączenia z Wariantem Oryginalnym Drogi Wachowicza) Mnich IV 2019-09-16 Szczegóły
Potoczka Czuba nad Karbem III 2015-03-19 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Mnich V+ 2021-02-06 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-18 Szczegóły
Sprężyna Mnich VII- 2016-09-16 Szczegóły
Augustová Osterwa V+ 2018-08-13 Szczegóły
Żleb Drega Skrajny Granat V+ 2015-08-01 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2020-08-01 Szczegóły
Zachodnią granią do Żabiej Przełęczy Rysy II 2015-08-08 Szczegóły
Ľavá depresia JZ - Lukeš - Sysel Baranie Rogi IV 2022-06-05 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V 2013-08-11 Szczegóły
Zachód Grońskiego Mała Wołowa Szczerbina 2019-04-18 Szczegóły
Prawy Filar Ciężka Baszta VI 2014-08-10 Szczegóły
Júlova Osterwa V+ 2020-10-28 Szczegóły
Lodospad Grosza Sławkowski Szczyt III+ 2016-03-06 Szczegóły
Hviezdova Cesta Wołowa Turnia VI+ 2022-11-13 Szczegóły
Zacięcie Robakiewicza Mnich III 2017-08-18 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kazalnica Mięguszowiecka VIII 2014-01-18 Szczegóły
Łomnica przez Baranią i Spiską Grań Niżni Barani Zwornik, Wyżni Barani Zwornik, Baranie Rogi, Spiska Grzęda, Juhaska Turnia, Pięciostawiańska Turnia, Sępia Turnia, Czubata Turnia, Mały Durny Szczyt, Durny Szczyt, Poślednia Turnia, Łomnica III 2019-10-18 Szczegóły
Północny filar Skoruszowy Mnich IV 2014-12-27 Szczegóły
Čerešňový pilier (Czereśniowy filar) Mały Lodowy Szczyt V+ 2021-07-30 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2016-08-26 Szczegóły
Lewa część pd.-wsch. ściany Łomnica II 2018-05-27 Szczegóły
Kombinacja American Beauty/Sprężyna Mnich VII+ 2020-06-13 Szczegóły

Pages