Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Staroleśna
Name of the route: 
Żleb Grosza
Peak: 
Sławkowski Szczyt
Scale: 
IV+
Wycena uzupełniająca: 
WI4+
Time: 
6h
Date: 
2018-01-07
Comments: 
Dolny (WI2+) i Górny Lodospad Grosza (WI4), dalej żlebem i przez lodospad na progu (WI4+). Śnieg w żlebie w większości związany, zapadanie tylko miejscami. Trzecie lodospad, na progu u góry żlebu, bardzo ciekawy ale podczas naszego przejścia wymagający asekuracyjnie ze względu na stan (ciepło i odpadające kolumny), stanowisko 20 metrów powyżej (1 hak i możliwość dołożenia).Lodowy próg da się obejść łatwym terenem po prawej ale bez niego droga traci charakter bo poza 3 lodospadami to chodzenie po śniegu. Po wyjściu ze żlebu na szczyt Sławkowskiego weszliśmy narzucającą się depresją.
Who: 
Andrzej Ficek, Mariusz Tlałka
Club: 
KW Bielsko-Biała