Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Czarna Jaworowa
Name of the route: 
Outlaw of Nógrád, Surprise
Peak: 
ČJD
Scale: 
III+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI3/WI3+
Date: 
2018-01-11
Comments: 
Ľady v podmienkach neskorej jari. Stredné pasáže pod snehom.
Who: 
Matej Školníček, Jakub Vošček
Club: 
HK 1715 Poprad