Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Próg Doliny Ciężkiej
Name of the route: 
Český ľad
Scale: 
IV
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI4
Date: 
2018-02-11
Who: 
Ika a Vilo Jakubec
Club: 
HK 1715 Poprad