Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Name of the route: 
Halkova
Scale: 
VIII
Style: 
RP
Date: 
2019-08-09
Who: 
Mario & Aluth
Club: 
Wieżos