Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Name of the route: 
Śmieszno i Straszno
Scale: 
VII-
Style: 
PP-z
Date: 
2019-08-12
Comments: 
Droga stanowi wariant do pierwszego wyciągu Keep Smiling. Przebiega tak, jak (błędnie) jest wrysowany pierwszy wyciąg drogi Prawy Wariant Gromka w topo Andrzeja Marcisza. Po konfrontacji z przewodnikiem Głazek-Wirski okazało się, że Prawy Wariant Gromka odbija w prawo dużo wcześniej, a oryginalny przebieg pierwszego wyciągu Keep Smiling wyprowadza wprost na półkę stanowiskową płytami i depresją po lewej (VI+), a nie ciągiem rys po prawej (VII-). Droga wymaga zarówno klinowania prawej dłoni i stopy, jak i trikowych ruchów lewą ręką i nogą na kancie. Rysy były czyszczone z ziemi i luźnych kamieni w stylu AF, a następnie poprowadzone ponownie w stylu PP-z.
Who: 
Mariusz Biedrzycki, Andrzej Mirek
Club: 
niezrzeszeni