Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Lodowa Kopa
Name of the route: 
Grósz - Palencsár
Scale: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI 3
Style: 
os
Time: 
2
Date: 
2019-12-05
Who: 
Martin Buliak, Anton Sedlak
Club: 
HZS