Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 74
Łącznie: 74
Np. 2022-06-16
Np. 2022-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Droga Haberlaina Żabi Koń IV 2020-08-02 Szczegóły
Novotny- Picek(Przez Gładką Płytę) Żabi Koń V+ 2020-08-01 Szczegóły
GGT: Polski Grzebień- Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt, Zadni Gerlach III 2020-07-26 Szczegóły
GGT: Zawracik Rówienkowy- Świstowy Szczyt Krzesany Róg, Rówienkowa Turnia, Świstowy Szczyt IV 2020-07-25 Szczegóły
GGT: Zachodnie Żelazne Wrota- Galeria Gankowa Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek III 2020-07-11 Szczegóły
GGT: Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz- Zmarzły Szczyt Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt II 2020-07-05 Szczegóły
Zachodnim żebrem pn. wierzchołka Szatan III 2019-11-01 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2019-10-27 Szczegóły
Kút čiernej platne Galeria Gankowa VI+ 2019-10-26 Szczegóły
Prostredný pilier Gerlach V 2019-10-20 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2019-09-29 Szczegóły
Čiernobiele sokolíky Batyżowiecki Szczyt VI+ 2019-09-14 Szczegóły
Machnik- Preyzner Jastrzębia Turnia IV+ 2019-08-27 Szczegóły
Häberlein Ostry Szczyt IV 2019-08-25 Szczegóły
Lewy filar wschodniej ściany Rysy IV 2019-08-19 Szczegóły
GGT: Rysy- Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem Żabi Koń, Wołowy Grzbiet II 2019-08-19 Szczegóły
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2019-08-17 Szczegóły
Estok- Janiga Wołowa Turnia VI+ 2019-08-16 Szczegóły
Hviezdova Wołowa Turnia VI+ 2019-08-15 Szczegóły
Droga Świerza Wołowa Turnia III 2019-08-15 Szczegóły
Čerešňový pilier Mały Lodowy Szczyt V+ 2019-08-10 Szczegóły
GGT: Rohatka- Mała Wysoka Mała Wysoka II 2019-07-08 Szczegóły
Pn.- zach. żebro WC 17 droga 86 Zasłonista Turnia II 2019-07-07 Szczegóły
GGT: Wschodnie Żelazne Wrota- Mały Ganek Żłobisty Szczyt III 2019-07-06 Szczegóły
Gra Losowa Pusta Turnie (Skrajna, Zadnia) IV+ 2019-02-17 Szczegóły
Prawe żebro i prawy filar Trójkątnej Turni Garajowa Strażnica III 2018-11-12 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań III 2018-11-11 Szczegóły
Wschodnia grań Młynarz II 2018-11-03 Szczegóły
Pd.-zach. żebrem pn.-zach. grani i pn.-zach. granią Hruba Turnia III 2018-11-02 Szczegóły
lewym żebrem pd.- zach. ściany Hruba Turnia III 2018-10-31 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2018-09-01 Szczegóły
GGT: Litoworowa Przełęcz - Wschodnie Żelazne Wrota Zadni Gerlach, Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt, Wschodni Żelazny Szczyt III 2018-08-04 Szczegóły
GGT: Rówienkowa Przełęcz - Litworowa Przełęcz Świstowy Szczyt, Dzika Turnia, Mała Wysoka, Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt III 2018-08-03 Szczegóły
Lewą częścią pd. ściany Ciężka Baszta VI- 2018-07-30 Szczegóły
Prawy filar pd. ściany Ciężka Baszta V+ 2018-07-28 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka IV 2018-02-24 Szczegóły
GGTZ: Huciańska Przełęcz - Kasprowy Wierch Tatry Zachodnie 2018-02-18 Szczegóły
Prawe Żebro Skrajny Granat IV 2018-01-02 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 2017-11-17 Szczegóły
Lewy filar południowej ściany WHP 3872 Kozia Turnia VI- 2017-10-02 Szczegóły
Cepelowa cesta Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI 2017-10-01 Szczegóły
Plska Młynarzowe Widły V+ 2017-09-18 Szczegóły
Diretissima- Schauhuber Wołowa Turnia VI 2017-09-09 Szczegóły
H. Przedpelska, M. Czachor Batyżowiecki Szczyt V+ 2017-08-26 Szczegóły
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Jaworowy Szczyt Jagnięcy Szczyt, Jaworowy Szczyt IV 2017-08-15 Szczegóły
Wschodnią ścianą- WC15 droga 162 Diablowina V+ 2017-08-05 Szczegóły
Droga Barona Wschodni Żelazny Szczyt V 2017-08-01 Szczegóły
GGT: Zach.Żelazne Wrota- Waga Żłobisty Szczyt IV 2017-07-31 Szczegóły
Komin Englisha Ostry Szczyt III 2017-07-23 Szczegóły
GGT: Wyżni Barani Zwornik- Lodowa Przełęcz Śnieżny Szczyt III 2017-07-22 Szczegóły
Załupa H Zadni Kościelec III 2017-06-30 Szczegóły
GGTW: Kołowy Przechód - Przełęcz Stolarczyka Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt, Kołowy Szczyt, Papirusowe Turnie II+ 2017-06-28 Szczegóły
Kaczy Bańdzioch prawym żlebem Kaczy Bańdzioch 2017-04-03 Szczegóły
Główny żleb zachodniej ściany (Żleb Świerza) Świstowy Szczyt 2017-04-02 Szczegóły
Żleb Puskasa Rysy 2017-04-01 Szczegóły
GGT: Rysy - Wołowiec Rysy IV 2016-08-26 Szczegóły
GGT: Lodowa Przełęcz- Lodowy Szczyt Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt 2016-08-05 Szczegóły
GGT: Jaworowa Przełęcz- Rohatka Jaworowy Szczyt, Mały Jaworowy Szczyt, Świstowy Szczyt, Dzika Turnia III 2016-08-04 Szczegóły
GGTW: Lodowa Przełęcz- Jaworowa Przełęcz Zbójnickie Turnie, Ostry Szczyt, Mały Ostry Szczyt IV 2016-08-03 Szczegóły
Rysa Kordysa Zawratowa Turnia II 2016-07-30 Szczegóły
Szczyrbski Szczyt pd.- zach. żebrem WC 14, droga nr. 11 Szczyrbski Szczyt IV 2016-07-24 Szczegóły
Grań Hrubego: Hruby Wierch - Teriańska Przełęcz Niżnia Hruby Wierch, Niewcyrskie Turnie, Walowe Turnie II+ 2016-07-23 Szczegóły
GGTW: Polski Grzebień- Wschodnie Żelazne Wrota Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt, Zadni Gerlach, Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt II+ 2016-07-10 Szczegóły
Papirusowy Komin (WHP3490) Papirusowa Przełączka III 2016-05-01 Szczegóły
Grań Papirusowych Turni Czarny Szczyt, Papirusowe Turnie II 2016-05-01 Szczegóły
Koperszadzka Grań Jagnięcy Szczyt 2016-04-30 Szczegóły
GGT: Wołowiec- wsch. wierzchołek Trzech Kop Rohacz Ostry, Rohacz Płaczliwy, Trzy Kopy 2016-02-26 Szczegóły
Grań: Krzyżne - Opalony Wierch Świnica II 2015-11-12 Szczegóły
GGTB: Zdziarska Przełęcz - Szeroka Przełęcz Bielska Hawrań, Płaczliwa Skała II 2015-10-24 Szczegóły
GGTW: Rysy - Liliowe Rysy IV 2015-07-22 Szczegóły
Prawe żebro Wołowa Kazalnica III 2015-07-19 Szczegóły
Żelazko zachodnim filarkiem i pn. grań Cubryny Cubryna II 2015-07-16 Szczegóły
GGTW: Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt II 2015-03-23 Szczegóły
Główna Grań polskich Tatr Zachodnich Starorobociański Wierch 2015-02-19 Szczegóły