Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 2
Łącznie: 2
Np. 2023-06-07
Np. 2023-06-07
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj malejąco Akcja
Martin-Komarnicki Jaworowy Szczyt IV 2016-08-07 Szczegóły
Komarniccy Mały Jaworowy Szczyt IV 2016-08-08 Szczegóły