Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2470
Np. 2018-08-21
Np. 2018-08-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Data Akcja
2xGrań Kościelców Kościelec II 2018-08-20 Szczegóły
Południowy filar Smoczy Szczyt V 2018-08-19 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2018-08-19 Szczegóły
Ľavá depresia JZ, Lukeš - Sysel Baranie Rogi IV 2018-08-19 Szczegóły
Brnčalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Velička Mały Siarkan VI 2018-08-18 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2018-08-18 Szczegóły
Motyka Batyżowiecki Szczyt IV 2018-08-18 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2018-08-18 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2018-08-18 Szczegóły
Motyka (Południowy filar) Hruba Turnia IV 2018-08-17 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-08-17 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka, Żabi Kapucyn V- 2018-08-17 Szczegóły
Pochylého platne Kieżmarski Szczyt VIII- 2018-08-17 Szczegóły
Stanislawski Łomnica V 2018-08-13 Szczegóły
Grań Wideł Łomnica, Zachodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Wschodni Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Augustová Osterwa V+ 2018-08-13 Szczegóły
Motykova cesta Ostry Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Komarniccy Żłobisty Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Filar Brnčala Lodowy Szczyt V 2018-08-10 Szczegóły
Oda na radosľ Kieżmarski Szczyt VII+ 2018-08-08 Szczegóły
Droga Polska Galeria Gankowa V+ 2018-08-08 Szczegóły
Ľavý pilier/ Lewy filar Rumanowy Szczyt IV 2018-08-08 Szczegóły
Grań Wideł (warianty) Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł IV 2018-08-07 Szczegóły
Martinova cesta (od Sedla pod Drúkom po Končistú) Kończysta III 2018-08-07 Szczegóły

Strony