Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 2566
Np. 2018-11-14
Np. 2018-11-14
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2016-10-01 Szczegóły
Roland-Kubin Batyżowiecki Szczyt V 2015-07-03 Szczegóły
Płyta Lerskiego Zadni Kościelec II 2018-10-14 Szczegóły
Wschodni filar Kończysta IV 2015-08-27 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V 2017-06-25 Szczegóły
Kuchař / Kucharova cesta Gerlach VI 2014-07-05 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec II 2013-07-28 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Wielka Mnichowa Baba III 2016-03-19 Szczegóły
Świerz Wołowa Turnia III 2014-09-20 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań, Ramię Krywania, Turnia nad Korytem, Zadnia Krywańska Turnia, Pośrednia Krywańska Turnia, Skrajna Krywańska Turnia, Wielka Krywańska Strażnica, Mała Krywańska Strażnica II 2017-10-19 Szczegóły
Dies Irae Osterwa IX 2013-10-08 Szczegóły
GGT: Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz - Waga Wysoka IV 2016-08-28 Szczegóły
Droga Kaňa - Luczy Wielicka Kopa IV 2015-05-07 Szczegóły
Správny cas Osterwa VIII 2018-06-02 Szczegóły
Załupa H + Gnojek Kościelec III 2014-03-29 Szczegóły
Stanislawski Wysoka V 2017-02-20 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VI+ 2015-07-12 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V 2013-08-17 Szczegóły
Jagiełło Roj Kazalnica Cubryńska V 2015-12-28 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2014-08-18 Szczegóły
Pochylého platňa Jastrzębia Turnia VIII 2017-08-15 Szczegóły
Północny Filar Świnica IV+ 2013-08-23 Szczegóły
Martin-Komarnicki Jaworowy Szczyt IV 2016-08-07 Szczegóły
Depresja Staszla Świnica IV 2015-02-07 Szczegóły
Droga Świerza Wołowa Turnia III 2018-05-19 Szczegóły

Strony