Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-23
Np. 2018-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Smrt Vegetarianom + Stara Cesta (kombinacja) Jastrzębia Turnia VI- 2016-07-30 Szczegóły
Wschodnia Grań Żabi Koń IV 2013-08-14 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabi Kapucyn VI 8H 2015-08-30 Szczegóły
Via Alinina Osterwa VI+ 2h 30 min 2017-07-02 Szczegóły
Pravé vhĺbenie Lodowy Szczyt V 5h 2015-08-02 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2h 2013-08-31 Szczegóły
GGT: Lodowa Przełęcz - Świstowa Przełęcz Jaworowy Szczyt IV 2dni 2013-07-21 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 1h 2016-03-24 Szczegóły
Žulawského cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV+ dlho 2017-12-03 Szczegóły
Cień Wielkiej Góry Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI 8h 2014-02-06 Szczegóły
W samo południe Bula pod Bańdziochem V+ 5h 2015-01-06 Szczegóły
Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica V ok. 5h 2016-09-01 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V ~4h 2013-09-08 Szczegóły
Wprost od południa Murański Karbik IV 10min 2015-07-03 Szczegóły
Birkenmajer Sławkowski Szczyt IV 12 h 2017-03-04 Szczegóły
Festiwal Granitu, Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-06-17 Szczegóły
Filar Północny Świnica IV- 3:00h 2016-01-03 Szczegóły
Lewi wrześniacy Zamarła turnia V 2017-07-29 Szczegóły
Dolny Grosz Sławkowski Szczyt III 45min 2014-01-05 Szczegóły
Cesta do hor - Birkenmajer Kieżmarski Szczyt VIII- 6h 2014-09-30 Szczegóły
GGTW: Lodowa Przełęcz- Jaworowa Przełęcz Zbójnickie Turnie, Ostry Szczyt, Mały Ostry Szczyt IV 4h10min 2016-08-03 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2h 2014-07-04 Szczegóły
Zjazd na nartach Skrajna i Zawrat Zawrat II+ 2015-06-03 Szczegóły
Do Ľadového sedla Śnieżne Czuby 1 hod 2017-01-11 Szczegóły
Gnojek Kościelec III ? 2013-08-02 Szczegóły

Strony