Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2566
Np. 2018-11-14
Np. 2018-11-14
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Rysa Strzelskiego Wielka Mnichowa Baba V 2014-01-27 Szczegóły
Zachodni Filar Ganek V 2014-09-18 Szczegóły
Kaskady Czerwona Skałka III 2017-02-13 Szczegóły
Środkowa depresja Szatan II 2015-12-27 Szczegóły
Lewy filar południowej ściany WHP 3872 Kozia Turnia VI- 2017-10-02 Szczegóły
Środkowe żebro Skrajny Granat IV 2015-03-20 Szczegóły
Matrix Kościelec IX- 2013-07-20 Szczegóły
Prawy Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2016-07-31 Szczegóły
Grań Wideł (warianty) Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł IV 2018-08-07 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń III 2015-08-08 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-10-27 Szczegóły
Hobrzański Młynarzowe Widły V+ 2014-08-11 Szczegóły
Żebro Rzepeckich Pośredni Granat IV+ 2016-12-18 Szczegóły
Wielka Korona Tatr (WKT) Kieżmarski Szczyt, Łomnica, Sławkowski Szczyt, Durny Szczyt, Baranie Rogi, Gerlach, Lodowy Szczyt, Pośrednia Grań, Ganek, Rysy, Wysoka, Staroleśna, Kończysta, Krywań V+ 2015-10-03 Szczegóły
Sadek-Zlatnik Kołowy Szczyt VI- 2017-08-15 Szczegóły
Deň Svišťa Ściana pod Skokiem IV 2014-06-07 Szczegóły
Wesołej Zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 2015-01-28 Szczegóły
Pd. -zach. żebro (WC17/81) Hruba Śnieżna Kopa II 2013-08-11 Szczegóły
Prawy Filar Mały Kościół II 2016-06-04 Szczegóły
Szeroki lód Sławkowski Szczyt III 2018-02-09 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2015-07-12 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-09-28 Szczegóły
Komarniccy Ostry Szczyt III 2014-07-19 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2016-09-10 Szczegóły
Puskas Ponad Ogród Turnia IV 2017-07-22 Szczegóły

Strony