Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-23
Np. 2018-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec III 2 godz 2016-08-15 Szczegóły
Świstowe Turnie Wielka Świstowa Turnia III 4h 30min 2014-08-19 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2h 15min 2014-06-29 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 4h 2017-01-25 Szczegóły
Debut Pośrednia Jaworowa Turnia VIII- 2013-08-03 Szczegóły
Stanisławski Kościelec IV+ 4.5h 2015-02-15 Szczegóły
Milicjanci Kopa Spadowa 2015-06-20 Szczegóły
Rysa Hobrzanskiego Mnich VII- 2:00 2017-08-03 Szczegóły
Prawy Dorawski + Filar Świnicy Świnica V 3,5h 2013-07-20 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2h30m 2015-07-19 Szczegóły
Gálfy - Urbanovič Wielicka Baszta VI 4.15 2016-07-10 Szczegóły
WHP 101 Zadni Kościelec III 2014-08-02 Szczegóły
Wesołej Zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 7h 2014-03-22 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia V 3,5h 2016-09-30 Szczegóły
Grań Mięguszy Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 6,5h 2013-08-18 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI+ 5h 2014-11-11 Szczegóły
Kurczab-Kurtyka Wyżnia Młynarzowa Kopa IV 2h 30min 2015-08-26 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 3h 2017-06-25 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 70min 2013-09-10 Szczegóły
Dieski Osterwa VII- 2,5h 2015-06-17 Szczegóły
żebro Gafyego Tępa III ok. 4,5 h 2016-03-20 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 3 2017-10-17 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Wielka Mnichowa Baba V 4h 2014-01-27 Szczegóły
Filar Mięguszowieckiego Szczytu (od Siodełka) Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 4h45min 2015-08-22 Szczegóły
Stanisławski Galeria Gankowa V+ 4h 2016-08-28 Szczegóły

Strony