Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2470
Np. 2018-08-21
Np. 2018-08-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2015-08-24 Szczegóły
Prawy Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-07-27 Szczegóły
Lodospad Ciężki Próg Doliny Ciężkiej 2016-02-27 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt V 2014-08-22 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2018-05-31 Szczegóły
Šádek Baranie Rogi IV 2013-08-19 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2016-08-20 Szczegóły
Lodospad Mrozkowa Czerwona Skałka IV 2015-03-15 Szczegóły
Grań Wideł (Łomnica->Kieżmarski) Wielki Szczyt Wideł IV 2012-08-18 Szczegóły
Załupa H Zadni Kościelec II 2017-02-03 Szczegóły
Južný pilier Podufała Turnia V 2017-08-01 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2015-07-25 Szczegóły
Trawers masywu Lodowy Szczyt 2013-08-16 Szczegóły
Wesołej Zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 2015-12-20 Szczegóły
Jaworowa Grań Jaworowy Szczyt III 2014-08-09 Szczegóły
Veverkov Sławkowski Szczyt IV 2018-02-18 Szczegóły
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V 2013-08-25 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2016-07-30 Szczegóły
Grań: Kościelcowa Przełęcz - Kościelec Kościelec II 2015-01-21 Szczegóły
Cień Wielkiej Góry Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI 2014-02-08 Szczegóły
Ovčí stezka Kieżmarska Kopa III 2016-12-04 Szczegóły
Weberovka Mały Kieżmarski Szczyt VI 2017-06-21 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2015-07-12 Szczegóły
Kurczab Mięguszowiecki Szczyt Wielki VI- 2015-08-29 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2014-07-20 Szczegóły

Strony