Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2381
Np. 2018-06-26
Np. 2018-06-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Zamkovského komín Sławkowska Kopa III+ 2017-01-22 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2015-07-19 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2015-10-25 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2013-09-14 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2014-08-02 Szczegóły
Traja Kamrati Baranie Rogi V+ 2017-07-30 Szczegóły
Kombinacja Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2016-07-02 Szczegóły
GGTZ: Bystra - Liliowe Bystra 2002-02-15 Szczegóły
Grań Kościelców Zadni Kościelec II 2014-11-09 Szczegóły
Ľad do Garajovej lávky Skrajna Garajowa Ławka IV 2018-02-12 Szczegóły
Suma wszystkich strachów Skrajna Liptowska Turnia VI+ 2016-09-10 Szczegóły
Puškáš Czarny Szczyt V 2015-07-04 Szczegóły
Srodkowe Żeberko Skrajny Granat V- 2013-07-21 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt V 2017-06-15 Szczegóły
Wędrówka Dusz + Warianty Małolata Kazalnica Mięguszowiecka VII 2015-08-08 Szczegóły
Pilerom Tępa VI 2016-02-26 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2013-10-31 Szczegóły
Pd.-wsch. filar Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2014-08-23 Szczegóły
Północnym Filarem Pusta Turnie (Skrajna, Zadnia) V 2017-08-18 Szczegóły
Międzymiastora Mnich VI+ 2016-08-27 Szczegóły
Prawy Filar Strzelecka Turnia V 2014-06-08 Szczegóły
Nemorálny tanec Ściana pod Skokiem VIII- 2015-03-21 Szczegóły
Kant Heinricha Zamarła Turnia VII- 2013-08-12 Szczegóły
Lodospad w Małej Cisówce Czerwona Skałka V 2017-02-04 Szczegóły
Zjazd na północ Kozia Przełęcz 2015-05-07 Szczegóły

Strony