Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2381
Np. 2018-06-26
Np. 2018-06-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Grań od Wschodnich Żelaznych Wrót Ganek IV 2013-09-06 Szczegóły
Hauschkeho Cesta Wschodni Żelazny Szczyt VII 2017-08-14 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2016-02-02 Szczegóły
Droga Chmielowskiego, Droga Martina Zadni Gerlach, Gerlach II 2014-06-08 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2014-06-18 Szczegóły
Magicke Oko Szarpane Turnie VII 2018-05-13 Szczegóły
Grań Wideł (od Łomnicy) Kieżmarski Szczyt IV 2013-08-08 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2016-08-20 Szczegóły
Filar Ganku Ganek IV 2015-08-14 Szczegóły
Motyka Diabla Turnia IV 2014-08-29 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2013-08-06 Szczegóły
Żebro Potoczka Czuba nad Karbem III 2017-02-02 Szczegóły
Komin Englisha Ostry Szczyt III 2017-07-23 Szczegóły
Stanisławski i okolice Łomnica 2015-08-30 Szczegóły
Tupa Blada Tępa V+ 2015-02-23 Szczegóły
Zjazd na nartach na północ Ciemnosmreczyńska Przełączka III+ 2014-03-08 Szczegóły
Żebro Weinczillera Tępa III 2018-01-27 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia V 2013-08-31 Szczegóły
Środkowe żebro pn.-zach. ściany Skrajny Granat IV 2016-07-21 Szczegóły
Symfonia Klasyczna z odstępstwami Kazalnica Mięguszowiecka VII- 2015-07-21 Szczegóły
Filar Staszla Skrajny Granat V 2014-08-02 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V 2013-01-27 Szczegóły
Junova Cesta Osterwa VII 2016-09-11 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2017-05-20 Szczegóły
Patagońskie Lato Łomnica VII+ 2015-08-31 Szczegóły

Strony