Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 2470
Np. 2018-08-21
Np. 2018-08-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Przez plytę Mnich II 2015-06-05 Szczegóły
Suchý hrebeň Lodowy Szczyt III 2016-12-31 Szczegóły
Północny Filar Świnica V- 2013-11-15 Szczegóły
Stredom-Platnou Mała Pośrednia Grań VIII- 2015-08-21 Szczegóły
Klasyczna (Świerza) Mały Lodowy Szczyt V- 2015-08-16 Szczegóły
Wilczkowski Żabi Kapucyn VI- 2017-07-30 Szczegóły
Cesta Solického - nowy wariant prostujący Czarny Szczyt VI- 2014-08-31 Szczegóły
Grań Siarkana Wielki Siarkan III 2014-06-08 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2016-06-19 Szczegóły
Cyklistický ľad Żółta Ściana 2018-01-27 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta V 2013-08-11 Szczegóły
Veľký Mlynárov žľab Młynarz III 2015-02-22 Szczegóły
Grań Hrubego: Hruby - Skrajna Teriańska Turnia - Hruby Hruby Wierch, Wielka Teriańska Turnia II 2016-09-10 Szczegóły
Kant Henricha (prawy) Zamarła Turnia VII- 2013-08-08 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2015-07-25 Szczegóły
Klima-Linhart Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2017-06-03 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2014-08-02 Szczegóły
Direttissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2014-03-10 Szczegóły
Lewy Y Mały Kieżmarski Szczyt V 2016-02-07 Szczegóły
Stanislawski Mała Śnieżna Turnia V 2017-09-01 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt IV 2013-09-06 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V+ 2014-12-13 Szczegóły
Wilczkowski Żabi Kapucyn VI- 2016-08-16 Szczegóły
Seven Up (w komb. z Międzymiastową) Mnich VII 2018-07-12 Szczegóły
Siwy Żleb Jaworowy Szczyt 2013-03-01 Szczegóły

Strony