Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2276 - 2300
Łącznie: 2625
Np. 2019-02-24
Np. 2019-02-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Pavlin-Kracalik Osterwa V+ 2018-07-28 Szczegóły
Motyka Durny Szczyt IV 2015-08-22 Szczegóły
Prvovýstup kll.VI.A3 Galeria Szatana 2017-03-08 Szczegóły
Oceľová niť (Haľkova cesta) Osterwa VIII 2014-06-27 Szczegóły
Jargiłło-Paćkowski Zamarła Turnia VI+ 2014-09-04 Szczegóły
Jagiełło-Roj Kazalnica Cubryńska V 2016-01-06 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt V 2013-08-04 Szczegóły
Lewy Filar Rumanowy Szczyt IV 2017-08-10 Szczegóły
Lodospad w Małej Cisówce Czerwona Skałka II 2015-02-20 Szczegóły
Zachodni Filar Ganek V 2016-08-13 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-03 Szczegóły
Żleb Teryego Łomnica 2018-04-03 Szczegóły
Szare Zacięcie Czołówka MSW VI+ 2015-07-23 Szczegóły
Bratysławski lód Skrajna Rogowa Przełęcz III 2017-01-21 Szczegóły
Dolina Śnieżna Śnieżny Zwornik II 2014-03-14 Szczegóły
Puskas (wariant prawym kominem) Świnka III+ 2014-08-03 Szczegóły
Klemensiewicz-Zaremba (NE grzęda) Rohacz Płaczliwy II 2015-10-24 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2018-11-04 Szczegóły
Festiwal granitu Zamarła Turnia V 2013-08-24 Szczegóły
Keleho pilier Jaworowy Szczyt V- 2017-07-17 Szczegóły
Gálfy Tępa III 2014-12-27 Szczegóły
Chamomilla Wschodni Żelazny Szczyt 2016-07-02 Szczegóły
Stanisławki Świnica III 2011-11-15 Szczegóły
Błogie Odrętwienie - 1. wyciąg Mnich VI+ 2018-08-21 Szczegóły
Häberlein Żabi Koń IV 2013-08-15 Szczegóły

Strony