Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2276 - 2300
Łącznie: 2566
Np. 2018-11-14
Np. 2018-11-14
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Filar Staszla Zadni Granat V 2015-08-11 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2013-07-24 Szczegóły
GGTW: Kołowy Przechód - Przełęcz Stolarczyka Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt, Kołowy Szczyt, Papirusowe Turnie II+ 2017-06-28 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2016-03-20 Szczegóły
Klasyczna (wariant przez okap) Zamarła Turnia VI 2013-10-08 Szczegóły
Prawy Motyka Ostry Szczyt IV 2014-09-18 Szczegóły
Ľadový komín Koprowa Turnia IV+ 2017-11-28 Szczegóły
Przez Płyte Mnich II 2016-09-02 Szczegóły
Trawers zachodni Mały Siarkan III 2014-05-10 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2018-08-18 Szczegóły
Dolina Śnieżna - wspinanie lodowe na progach Wyżnia Lodowa Przełęcz 2015-05-16 Szczegóły
Häberlein Żabi Koń IV 2013-08-15 Szczegóły
Sopeľ Ponad Ogród Turnia 2017-02-14 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2015-08-08 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2016-01-03 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV 2012-09-07 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2014-08-14 Szczegóły
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Jaworowy Szczyt Jagnięcy Szczyt, Jaworowy Szczyt IV 2017-08-15 Szczegóły
Grań Hrubego: Hruby Wierch - Teriańska Przełęcz Niżnia Hruby Wierch, Niewcyrskie Turnie, Walowe Turnie II+ 2016-07-23 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VII 2014-02-20 Szczegóły
Bladym Świtem Bula pod Bańdziochem VI+ 2015-02-02 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 2018-01-28 Szczegóły
Puskas Tępa III 2017-01-08 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV+ 2015-07-05 Szczegóły
Shangri La Osterwa VIII 2015-09-13 Szczegóły

Strony