Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2276 - 2300
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-23
Np. 2018-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Pająki (Płyty Pochyłego) Kieżmarski Szczyt VIII- 11 2015-07-22 Szczegóły
Stredom Platne ( var. sprava IV+) Ściana pod Skokiem 2015-09-04 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V 5h 2013-01-27 Szczegóły
Kombinacja Matrix - Prawy Dziędzielewicz Kościelec VII 2,5h 2017-07-26 Szczegóły
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2014-08-02 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2016-07-22 Szczegóły
Filar MSW Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 9,5h 2014-01-11 Szczegóły
Gálfy Tępa III 2015-01-02 Szczegóły
Majova cesta Osterwa VII- 2016-09-11 Szczegóły
Przez Okap Mnich V 2014-07-13 Szczegóły
Čerešňový pilier Mały Lodowy Szczyt V+ 2015-07-05 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 4.15h 2015-09-01 Szczegóły
Filar z obejściem + ostroga Kazalnica Mięguszowiecka VII 10h 2013-07-26 Szczegóły
Droga Ratowników Kościelec VI+ 3h30m 2017-07-09 Szczegóły
złota ławka whp3438 Kieżmarska kopa III+ 2016-03-28 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2,5 2013-07-27 Szczegóły
Szcepanskeho+Bocekov Lad Mały Kieżmarski Szczyt V 6 hod 2017-12-21 Szczegóły
Prawe Żeberko Skrajny Granat V+ 5h 2014-10-06 Szczegóły
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2,5h 2016-09-04 Szczegóły
Kombinacja Nemorálny tanec / Stredom Platne / Pravou časťou platne Ściana pod Skokiem V 2014-05-01 Szczegóły
Eštok - Janiga Wołowa Turnia VII- 2,5 2015-06-04 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-08-16 Szczegóły
Adin usmev Czerwona Skałka III 2017-02-27 Szczegóły
Sprężyna Mały Młynarz VI 5,5 h 2015-08-11 Szczegóły
Filar Wołowego Grzbietu Wołowy Grzbiet III 7h 2016-01-02 Szczegóły

Strony