Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2276 - 2300
Łącznie: 2372
Np. 2018-06-23
Np. 2018-06-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
WC Baba Mała Mnichowa Baba IV 2014-01-27 Szczegóły
Żebro Rzepeckich Pośredni Granat IV+ 2016-12-18 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2015-07-12 Szczegóły
Wielka Korona Tatr (WKT) Kieżmarski Szczyt, Łomnica, Sławkowski Szczyt, Durny Szczyt, Baranie Rogi, Gerlach, Lodowy Szczyt, Pośrednia Grań, Ganek, Rysy, Wysoka, Staroleśna, Kończysta, Krywań V+ 2015-10-03 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2014-07-05 Szczegóły
Komarnicki Żabia Lalka III 2017-07-20 Szczegóły
Południowy Filar Smoczy Szczyt V 2013-07-21 Szczegóły
Prawy Filar Mały Kościół II 2016-06-04 Szczegóły
Grań Kościołów Pośrednia Grań IV 2014-10-19 Szczegóły
Żleb Karczmarza Gerlach II 2018-01-14 Szczegóły
Puskas Łomnica V 2013-08-04 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2016-09-10 Szczegóły
Zacięcie Mogielnickiego Mnich V+ 2015-06-13 Szczegóły
Tupa Fiesta - warianty Tępa IV+ 2017-04-10 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VI+ 2014-06-08 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V- 2015-08-19 Szczegóły
Cywiński (WC16/D2) Kaczy Bańdzioch II 2013-08-11 Szczegóły
Głogowski Czuba nad Karbem III 2016-01-20 Szczegóły
Sobkowa Grań Lodowy Szczyt V- 2014-09-05 Szczegóły
Patagońskie Lato Łomnica VIII- 2017-08-28 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI+ 2013-09-08 Szczegóły
Żabi Mur Żabi Szczyt Wyżni II 2016-08-14 Szczegóły
Sawickeho depresia Kaczy Mnich IV 2015-02-27 Szczegóły
Andráši-Gálfy Tępa 2014-03-09 Szczegóły
Kaczy Lodospad (Hviezdoslavov Ľadopád) Próg Doliny Kaczej II 2017-01-28 Szczegóły

Strony