Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-23
Np. 2018-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Orłowski Mnich V 2h 2014-06-18 Szczegóły
przez Płytę Mnich II 20min 2015-05-23 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2016-09-08 Szczegóły
Grań Wideł (od Łomnicy) Kieżmarski Szczyt IV 4h 2013-08-08 Szczegóły
Spoločná řeč Osterwa VIII+ 4 2017-07-30 Szczegóły
Grań Tatr Bielskich Hawrań 8,5 2015-08-09 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2h 2013-08-06 Szczegóły
Robakiewicz Mnich III 2014-08-22 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy III 66min 2016-01-10 Szczegóły
Komin Muchy Kościelec III 2018-01-29 Szczegóły
Zjazd na nartach na północ Ciemnosmreczyńska Przełączka III+ 2014-03-08 Szczegóły
Rebrom Koprowy Wierch II 1 hod 2015-02-12 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2 godz 2016-08-14 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia V 3,5h 2013-08-31 Szczegóły
Kombinacja Wielka Granacka Baszta V+ 7h30min 2017-06-03 Szczegóły
Orłowski + Zemsta Wacława Mnich VII+ 1,5 h 2015-07-17 Szczegóły
Pravou časťou (Dorawski) Lodowy Szczyt IV 2 hod 2017-01-27 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V 5h 2013-01-27 Szczegóły
Lewy Puskas Kieżmarski Szczyt IV 1h 2014-08-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich 2015-06-15 Szczegóły
Droga Tatarki Gerlach II 2:45 2017-08-31 Szczegóły
Filar MSW Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 9,5h 2014-01-11 Szczegóły
Prawy Heinrich Zamarła Turnia VII- 3,5h 2014-11-10 Szczegóły
Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica IV 7h 2016-07-10 Szczegóły
Przez Okap Mnich V 2014-07-13 Szczegóły

Strony