Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2404
Np. 2018-06-25
Np. 2018-06-25
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka IV 2018-02-24 Szczegóły
Droga Blondyna, Droga Żebrem, Droga Żlebem Bula pod Bańdziochem III+ 2018-02-23 Szczegóły
Alternatívny ľad Próg Doliny Ciężkiej V+ 2018-02-23 Szczegóły
Český ľad Próg Doliny Ciężkiej IV+ 2018-02-23 Szczegóły
Tupa Blada Tępa V+ 2018-02-23 Szczegóły
Banan Extra Tępa V 2018-02-22 Szczegóły
Tatarka-Michalko Pośrednia Grań IV+ 2018-02-22 Szczegóły
Hrebeň: Slavkovský štít - Bradavica - Východná Vysoká Sławkowski Szczyt, Sławkowska Kopa, Zadnia Sławkowska Czuba, Skrajna Sławkowska Czuba, Skrajna Nowoleśna Turnia, Pośrednia Nowoleśna Turnia, Zadnia Nowoleśna Turnia, Skrajna Warzęchowa Turnia, Zadnia Warzęchowa Turnia, Staroleśna, Zwalista Turnia, Baniasta Turnia, Mała Wysoka III 2018-02-20 Szczegóły
Zahradky Sławkowski Szczyt V 2018-02-18 Szczegóły
Veverkov Sławkowski Szczyt IV 2018-02-18 Szczegóły
GGTZ: Huciańska Przełęcz - Kasprowy Wierch Tatry Zachodnie 2018-02-18 Szczegóły
Kaskady Czerwona Skałka III+ 2018-02-18 Szczegóły
Alternatívny ľad Próg Doliny Ciężkiej VI 2018-02-16 Szczegóły
Ľad do Veľkej záhradky Próg Wielkiego Ogrodu III+ 2018-02-12 Szczegóły
Ľad do Garajovej lávky Skrajna Garajowa Ławka IV 2018-02-12 Szczegóły
Ťažký ľad Próg Doliny Ciężkiej IV+ 2018-02-11 Szczegóły
Český ľad Próg Doliny Ciężkiej IV 2018-02-11 Szczegóły
Prawy filar Wielicka Baszta IV+ 2018-02-11 Szczegóły
Szeroki lód Sławkowski Szczyt III 2018-02-09 Szczegóły
Bladym świtem Bula pod Bańdziochem VI+ 2018-02-08 Szczegóły
Bez znaczenia Bula pod Bańdziochem V 2018-02-06 Szczegóły
W samo południe Bula pod Bańdziochem V+ 2018-02-03 Szczegóły
Ľady pod Svišťovkou Rakuska Czuba IV 2018-02-01 Szczegóły
Komin Muchy Kościelec III 2018-01-29 Szczegóły
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-28 Szczegóły

Strony