Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-22
Np. 2018-02-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Martin Zadni Gerlach II 2017-08-14 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 5:45 2017-08-14 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V- 2,5h 2017-08-11 Szczegóły
Seven Up Mnich VII 4,5 2017-08-11 Szczegóły
Lipka-Święcicki + warianty Kupczyka Kieżmarski Szczyt VI 5h 2017-08-10 Szczegóły
Czereśniowy Filar Mały Lodowy Szczyt V+ 2017-08-10 Szczegóły
Direttissima Mniszek VI+ 4,5 2017-08-10 Szczegóły
Lewy Filar Rumanowy Szczyt IV 7h 2017-08-10 Szczegóły
Traja kamaráti Baranie Rogi V+ 2017-08-09 Szczegóły
Martin Gerlach II 4:56 2017-08-09 Szczegóły
Filar Kelego Jaworowy Szczyt V 2017-08-09 Szczegóły
Strecha Mała Szarpana Turnia VII+ 3 2017-08-09 Szczegóły
Motyka Wschodni Żelazny Szczyt VI 4h 2017-08-09 Szczegóły
grań Solisk Wielkie Solisko III 5h 2017-08-08 Szczegóły
Wschodnią ścianą- WC15 droga 162 Diablowina V+ 6,5h 2017-08-05 Szczegóły
Cesta ku slnku Lodowa Kopa V 3,5 2017-08-05 Szczegóły
Kurtykówka Mały Młynarz VI+ 2017-08-05 Szczegóły
GGTW: Barania Grań, Baranie Czuby, Śnieżna Przełęcz Niżni Barani Zwornik II+ 2017-08-05 Szczegóły
Princezna AMY Ściana pod Skokiem IX- 4 2017-08-05 Szczegóły
Gálfy - Urbanovič Wielicka Baszta VI- 4 2017-08-05 Szczegóły
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 3h 2017-08-05 Szczegóły
Estog-Janiga Wołowa Turnia VII- 2017-08-05 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2:15 2017-08-05 Szczegóły
GGTW: Biała Ławka - NIżna Zbójnicka Ławka Zbójnickie Turnie V 2017-08-05 Szczegóły
Główna Grań Tatr Hawrań, Lodowy Szczyt, Banówka IV 149h 2017-08-04 Szczegóły

Strony