Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-23
Np. 2018-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
WHP2892 Mała Śnieżna Turnia II 2017-08-04 Szczegóły
American beauty Mních VIII+ 4:00 2017-08-04 Szczegóły
Łopata Ostry Szczyt V- 4 2017-08-04 Szczegóły
Lapinskiego, Kosinskiego Mních VII+ 2:00 2017-08-03 Szczegóły
Rysa Hobrzanskiego Mnich VII- 2:00 2017-08-03 Szczegóły
GGT: Żłobisty - Ganek Żłobiste Czuby II 2017-08-03 Szczegóły
GGT: Waga - Wysoka Ciężki Szczyt, Wysoka II 2017-08-02 Szczegóły
Filar Martina Jaworowy Szczyt IV 8h 2017-08-02 Szczegóły
Indiańskie lato Baranie Rogi VII- 2,15 2017-08-01 Szczegóły
GGT: Przełęcz pod Chłopkiem - Hlińska Turnia Mięguszowiecki Szczyt Czarny II 2017-08-01 Szczegóły
Južný pilier Podufała Turnia V 2017-08-01 Szczegóły
Droga Barona Wschodni Żelazny Szczyt V 6h 2017-08-01 Szczegóły
GGT: Zach.Żelazne Wrota- Waga Żłobisty Szczyt IV 8h 2017-07-31 Szczegóły
Traja Kamrati Baranie Rogi V+ 2017-07-30 Szczegóły
Motyka (Durna Grań) Durny Szczyt IV 5h 2017-07-30 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2 2017-07-30 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII+ 3 2017-07-30 Szczegóły
GGTW: Rohatka - Mała Wysoka Mała Wysoka II+ 2017-07-30 Szczegóły
Seven Up Mnich VII 3h 2017-07-30 Szczegóły
Zacięcie Robakiewicza Mnich III 2017-07-30 Szczegóły
Spoločná řeč Osterwa VIII+ 4 2017-07-30 Szczegóły
Cez Vylom Wielicka Baszta V 4h 2017-07-30 Szczegóły
Stanislawského cesta Wołowa Turnia V 2017-07-30 Szczegóły
Wilczkowski Żabi Kapucyn VI- 2h 2017-07-30 Szczegóły
Kutta + grań Batyzowieckich Batyżowiecki Szczyt V- 2017-07-29 Szczegóły

Strony