Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 2404
Np. 2018-06-25
Np. 2018-06-25
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Lipka-Święcicki + Płyty Krissaka Kieżmarski Szczyt VI+ 2017-09-10 Szczegóły
Eufória Ściana pod Skokiem VI+ 2017-09-10 Szczegóły
Filar Brncala Lodowy Szczyt V 2017-09-09 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia V+ 2017-09-09 Szczegóły
Diretissima- Schauhuber Wołowa Turnia VI 2017-09-09 Szczegóły
Zakaz Stękania Zadni Kościelec VI+ 2017-09-09 Szczegóły
Birkenmajer Łomnica V+ 2017-09-01 Szczegóły
Stanislawski Mała Śnieżna Turnia V 2017-09-01 Szczegóły
Warianty prostujące Cesty k slnku Lodowa Kopa VI 2017-09-01 Szczegóły
Lewy filar zachodniej Gerlach IV 2017-08-31 Szczegóły
Weberovka (Stanislawski) Kieżmarski Szczyt VI 2017-08-31 Szczegóły
Droga Tatarki Gerlach II 2017-08-31 Szczegóły
Kołowa Grań Kołowy Szczyt II 2017-08-30 Szczegóły
Kurczab Gerlach VI- 2017-08-30 Szczegóły
Pre Jarku Turnia nad Skokiem IX- 2017-08-30 Szczegóły
Princezna AMY Turnia nad Skokiem VIII+ 2017-08-30 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII- 2017-08-30 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2017-08-30 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2017-08-29 Szczegóły
Południowy Filar Smoczy Szczyt IV+ 2017-08-29 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2017-08-29 Szczegóły
Filar Cihuli Batyżowiecki Szczyt V+ 2017-08-29 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII- 2017-08-28 Szczegóły
Patagońskie Lato Łomnica VIII- 2017-08-28 Szczegóły
Francouzsky polibek Podufała Turnia VII- 2017-08-27 Szczegóły

Strony