Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-23
Np. 2018-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Motykova cesta Mały Lodowy Szczyt V 2017-07-29 Szczegóły
Sprężyna Mnich VII- 5h 2017-07-29 Szczegóły
Droga Klasyczna Mnich IV 3 2017-07-29 Szczegóły
Hanina Osterwa VII+ 2 2017-07-29 Szczegóły
Spolocna rec Osterwa VIII+ 2 2017-07-29 Szczegóły
Správny čas Osterwa VIII 3 2017-07-29 Szczegóły
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V- 2017-07-29 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 4 2017-07-29 Szczegóły
Lewi wrześniacy Zamarła turnia V 2017-07-29 Szczegóły
Prawym żlebem WHP 1406 Żłobisty szczyt II 3h 2017-07-29 Szczegóły
Kombinacja Matrix - Prawy Dziędzielewicz Kościelec VII 2,5h 2017-07-26 Szczegóły
Droga Orłowskiego (Wariant Skierskiego) Mnich V 2017-07-24 Szczegóły
Komin Englisha Ostry Szczyt III 1h 2017-07-23 Szczegóły
Kant Szczyrbskie Solisko VIII+ 2:00 2017-07-23 Szczegóły
Sprężyna Mnich VII- 3.50 2017-07-22 Szczegóły
Spoločná reč Osterwa VIII 2:00 2017-07-22 Szczegóły
Puskas Ponad Ogród Turnia IV 2h30min 2017-07-22 Szczegóły
Pn.-zach. grań Ponad Ogród Turnia III 45min 2017-07-22 Szczegóły
GGT: Wyżni Barani Zwornik- Lodowa Przełęcz Śnieżny Szczyt III 3h15 2017-07-22 Szczegóły
"Aleh" Środkowy Wolf Kościelec VII 4h 2017-07-21 Szczegóły
Prawe żebro (WHP 1704) Ponad Kocioł Turnia IV 5h 2017-07-20 Szczegóły
Komarnicki Żabia Lalka III 1h 2017-07-20 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2017-07-20 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2017-07-20 Szczegóły
Kończysty Kwartet Stwolska Turnia, Pośrednia Kończysta, Mała Kończysta, Drąg V 8h 2017-07-19 Szczegóły

Strony