Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 2404
Np. 2018-06-25
Np. 2018-06-25
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Setka Zadni Kościelec IV 2017-08-27 Szczegóły
Skłodowski Kopa Spadowa VI 2017-08-27 Szczegóły
Filar Świerza Wołowa Turnia III 2017-08-26 Szczegóły
Motyka-Sawicki Litworowy Szczyt III 2017-08-26 Szczegóły
Prawe żebro przez "dachówki" WC 40 Skrajny Granat IV 2017-08-26 Szczegóły
H. Przedpelska, M. Czachor Batyżowiecki Szczyt V+ 2017-08-26 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2017-08-26 Szczegóły
Páleníček - Kút v platni Strzelecka Turnia VII- 2017-08-26 Szczegóły
Šádek-Zlatník Kołowy Szczyt VI- 2017-08-25 Szczegóły
Relaxacny Kut Mały Siarkan VII 2017-08-25 Szczegóły
Nemoralny tanec Ściana pod Skokiem VIII- 2017-08-24 Szczegóły
Droga Orłowskiego Mnich V- 2017-08-24 Szczegóły
Velicka Mały Siarkan VI 2017-08-24 Szczegóły
Tatarková Turnia nad Skokiem VIII- 2017-08-19 Szczegóły
Korosadowiczova cesta Żółta Ściana V 2017-08-19 Szczegóły
Stanisławski Mała Śnieżna Turnia IV- 2017-08-19 Szczegóły
Zacięcie Robakiewicza Mnich III 2017-08-18 Szczegóły
Superata młodości Mnich IX- 2017-08-18 Szczegóły
Droga Świerza Wołowa Turnia III 2017-08-18 Szczegóły
Ryglowa Ławka Wielka Jaworowa Turnia II 2017-08-18 Szczegóły
Północna grań Zadnia Jaworowa Turnia III 2017-08-18 Szczegóły
Północnym Filarem Pusta Turnie (Skrajna, Zadnia) V 2017-08-18 Szczegóły
Cesta k slnku Lodowa Kopa V 2017-08-16 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa V 2017-08-16 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt 2017-08-16 Szczegóły

Strony