Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 3052
Np. 2020-04-06
Np. 2020-04-06
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Pn.-wsch. żleb (WHP39) Świnica II 2020-01-27 Szczegóły
Pn.-wsch. filar Ganek V+ 2020-01-27 Szczegóły
Banan Tępa II 2020-01-26 Szczegóły
Filar Grosza Mały Kieżmarski Szczyt III 2020-01-25 Szczegóły
Puškáš (Ľavým vhĺbením) Lodowy Szczyt V 2020-01-25 Szczegóły
Komin Pokutników Buczynowa Strażnica V+ 2020-01-25 Szczegóły
NE Filar Ganku Ganek V 2020-01-25 Szczegóły
Birkenmajer Pośrednia Grań IV 2020-01-24 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka 2020-01-24 Szczegóły
Stanislawského cesta Wysoka V 2020-01-24 Szczegóły
Dorawského cesta (Pravou stranou steny) Lodowy Szczyt IV 2020-01-24 Szczegóły
Trylogia Tatrzańska Mały Kieżmarski Szczyt, Ganek, Mięguszowiecki Szczyt Wielki VI- 2020-01-23 Szczegóły
GGT: Biała Ławka - Zbójnicka Ławka Zbójnickie Turnie III 2020-01-20 Szczegóły
"Samuhel - Vestenický" Tępa III 2020-01-19 Szczegóły
GGT: Lodowy Zwornik - Zbójnicka Ławka Lodowa Kopa, Mały Lodowy Szczyt, Lodowy Szczyt II 2020-01-19 Szczegóły
Cigánska hračka Żabi Wierch Jaworowy III 2020-01-18 Szczegóły
Direttissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-01-18 Szczegóły
Magurská lávka Lodowy Zwornik III 2020-01-18 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2020-01-18 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2020-01-18 Szczegóły
GGT: Śnieżna Przełęcz - Lodowy Zwornik Śnieżne Czuby, Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik III 2020-01-18 Szczegóły
Žľabom + Ľadopád Hurtík-Kulhavý Rysy 2020-01-18 Szczegóły
Diretissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-01-18 Szczegóły
Filar Grosza Mały Kieżmarski Szczyt III 2020-01-17 Szczegóły
Halucynacje Pośredni Gerlach, Gerlach VI+ 2020-01-16 Szczegóły

Strony