Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 2931
Np. 2020-01-21
Np. 2020-01-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Wortgottes Wielki Kościół VI 2019-10-27 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia IV 2019-10-27 Szczegóły
Sadkova Cesta Baranie Rogi IV 2019-10-27 Szczegóły
Oda na Radost Kieżmarski Szczyt VII+ 2019-10-27 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Cubryna IV 2019-10-26 Szczegóły
Zachodnia grań Zadni Mnich II 2019-10-26 Szczegóły
Komin Stanisławskiego Mały Kieżmarski Szczyt V+ 2019-10-26 Szczegóły
Kút čiernej platne Galeria Gankowa VI+ 2019-10-26 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V- 2019-10-26 Szczegóły
Wariant drogi Stredom Steny Lodowa Kopa VII- 2019-10-26 Szczegóły
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik II 2019-10-26 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka V 2019-10-26 Szczegóły
Onyszkiewicz Żabi Kapucyn VI- 2019-10-26 Szczegóły
GGTW: Kopa nad Wrotami - Zadni Mnich Kopa nad Wrotami, Zadni Mnich, Ciemnosmreczyńska Turnia II 2019-10-24 Szczegóły
Wschodnia grań Ostry Szczyt III 2019-10-23 Szczegóły
Zachodnia grań Ostry Szczyt, Mały Ostry Szczyt III 2019-10-23 Szczegóły
Komin Englischa Ostry Szczyt II 2019-10-23 Szczegóły
Häberlein Ostry Szczyt IV 2019-10-23 Szczegóły
Ósemka Ostry Szczyt IV 2019-10-23 Szczegóły
Jubilejná (Wielicki Ząb), Hrana Velickej steny (Wielicka Baszta) Wielicka Baszta IV 2019-10-23 Szczegóły
Lobby instruktorskie Kościelec VII- 2019-10-20 Szczegóły
Kajka Kościelec VI 2019-10-20 Szczegóły
Prostredný pilier Gerlach V 2019-10-20 Szczegóły
Stanisławski Mnich VI 2019-10-19 Szczegóły
Łomnica przez Baranią i Spiską Grań Niżni Barani Zwornik, Wyżni Barani Zwornik, Baranie Rogi, Spiska Grzęda, Juhaska Turnia, Pięciostawiańska Turnia, Sępia Turnia, Czubata Turnia, Mały Durny Szczyt, Durny Szczyt, Poślednia Turnia, Łomnica III 2019-10-18 Szczegóły

Strony