Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 2876
Np. 2019-10-20
Np. 2019-10-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2019-09-15 Szczegóły
Vamos a la placa Ponad Ogród Turnia VI+ 2019-09-15 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt V 2019-09-15 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń II 2019-09-15 Szczegóły
Grań Żabiego Konia Żabi Koń II 2019-09-15 Szczegóły
Birkenmajer Łomnica V+ 2019-09-15 Szczegóły
Puklina v platni Łomnica V+ 2019-09-15 Szczegóły
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2019-09-14 Szczegóły
Vsetko v poriadku Mały Lodowy Szczyt VI+ 2019-09-14 Szczegóły
Ľavým zárezom z kotla Wielka Granacka Turnia IV 2019-09-14 Szczegóły
Čiernobiele sokolíky Batyżowiecki Szczyt VI+ 2019-09-14 Szczegóły
Komin Sawickiego Gerlach IV 2019-09-13 Szczegóły
Stanisławski Gerlach IV 2019-09-13 Szczegóły
Polski Wariant Direttissima Żółta Ściana VIII 2019-09-13 Szczegóły
Gross-Palenicek Mały Lodowy Szczyt VII- 2019-09-11 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2019-09-11 Szczegóły
Ľavý pilier Strzelecka Turnia IV 2019-09-07 Szczegóły
Komarniccy Łomnica III 2019-09-05 Szczegóły
Stanisławski Łomnica V 2019-09-05 Szczegóły
Zachód Grońskiego + Grań Mięguszy Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Hińczowa Turnia IV 2019-09-01 Szczegóły
Świerz Żabia Turnia Mięguszowiecka III 2019-09-01 Szczegóły
Rysa Szczepańskiego Wielicki Szczyt IV 2019-09-01 Szczegóły
Čerešňový pilier Mały Lodowy Szczyt V+ 2019-08-31 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki + Żabia Grań do Niżnych Rysów Żabia Lalka, Żabi Mnich, Niżnie Rysy V+ 2019-08-31 Szczegóły
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2019-08-31 Szczegóły

Strony