Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2551 - 2575
Łącznie: 2672
Np. 2019-04-25
Np. 2019-04-25
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2013-07-26 Szczegóły
Środkowe żeberko Skrajny Granat IV 2013-07-26 Szczegóły
Puskas Łomnica V 2013-07-26 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2013-07-26 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2013-07-26 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-07-26 Szczegóły
Lewy Filar Młynarzowe Widły V 2013-07-25 Szczegóły
Tatarka (Platňami) Podufała Turnia V 2013-07-24 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2013-07-24 Szczegóły
Sadek Baranie Rogi IV 2013-07-24 Szczegóły
Milicjanci Kopa Spadowa VI 2013-07-22 Szczegóły
Zacięcie Mogielnickiego Mnich V+ 2013-07-22 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-07-22 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2013-07-22 Szczegóły
Skłodowski Pachnie Brzoskwinią Kopa Spadowa VI- 2013-07-22 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-07-22 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt IV 2013-07-22 Szczegóły
Zacięcie Fiali Kieżmarski Szczyt VI- 2013-07-22 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-07-21 Szczegóły
Srodkowe Żeberko Skrajny Granat V- 2013-07-21 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2013-07-21 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia V 2013-07-21 Szczegóły
Tomkowe Igły Niżnie Rysy V 2013-07-21 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V 2013-07-21 Szczegóły
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2013-07-21 Szczegóły

Strony