Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 2939
Np. 2020-01-28
Np. 2020-01-28
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Sobkowa Grań Lodowy Szczyt III 2019-08-12 Szczegóły
Świerz Mały Ganek III 2019-08-12 Szczegóły
Północna grań Małego Ganku Mały Ganek, Galeria Gankowa, Kacza Turnia, Pusta Turnie (Skrajna, Zadnia), Gankowa Strażnica III 2019-08-12 Szczegóły
Prawy filar Ważecka Turnia V 2019-08-11 Szczegóły
Čiernobiele sokolíky Batyżowiecki Szczyt VI+ 2019-08-10 Szczegóły
Pieta Skrajna Liptowska Turnia V 2019-08-10 Szczegóły
LTT Ściana pod Skokiem VII- 2019-08-10 Szczegóły
Kurczab Mięguszowiecki Szczyt Wielki VI- 2019-08-10 Szczegóły
Szare Zacięcie Czołówka MSW VI+ 2019-08-10 Szczegóły
Poważne Buty Mnich VI+ 2019-08-10 Szczegóły
Rok Świni Mnich VII- 2019-08-10 Szczegóły
Čerešňový pilier Mały Lodowy Szczyt V+ 2019-08-10 Szczegóły
Depresja Sawickiego Zasłonista Turnia, Kaczy Mnich IV 2019-08-10 Szczegóły
Puškáš Łomnica V 2019-08-10 Szczegóły
Oda na Radost Kieżmarski Szczyt VII+ 2019-08-10 Szczegóły
Čihulov pilier Batyżowiecki Szczyt V+ 2019-08-09 Szczegóły
WHP 2895 (droga Stanisławskiego) Mała Śnieżna Turnia V 2019-08-09 Szczegóły
Halkova Osterwa VIII 2019-08-09 Szczegóły
Essential Cleaning Mnich VI 2019-08-09 Szczegóły
Laboracja Rakiet Mnich VI+ 2019-08-09 Szczegóły
Grań Kończystej Kończysta II 2019-08-09 Szczegóły
GGTW Śnieżne Czuby + zejście WHP 2873 z Siwej Przęłęczy Śnieżne Czuby, Śnieżny Szczyt III 2019-08-07 Szczegóły
WHP 2839 Mała Kapałkowa Turnia V 2019-08-07 Szczegóły
Prawy wariant do trzeciego wyciągu Robakiewicza Mnich IV+ 2019-08-07 Szczegóły
Bomboskład Mnich V+ 2019-08-07 Szczegóły

Strony