Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 3370
Np. 2020-10-26
Np. 2020-10-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Pietrzak - Surdykowski Jastrzębia Turnia V 2020-08-07 Szczegóły
Płd. grzędą Szczyrbski Szczyt IV 2020-08-07 Szczegóły
Szczyrbski Szczyt ---> Szatan Szczyrbski Szczyt, Szatan III 2020-08-07 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2020-08-07 Szczegóły
Filar Motyki Ostry Szczyt IV 2020-08-06 Szczegóły
Festiwal Granitu, Motyka Zamarła Turnia 2020-08-06 Szczegóły
Pn. - wsch. granią Wielka Śnieżna Turnia III 2020-08-06 Szczegóły
Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Wschodnią ścianą Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Żlebem od pn. - wsch. Pośrednia Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Szczegóły
Warianty w pn. ścianie Pośrednia Śnieżna Turnia V 2020-08-06 Szczegóły
Lewą częścią pn. ściany Mała Śnieżna Turnia III 2020-08-06 Szczegóły
Pn. - zach. ścianą Niżni Barani Zwornik IV 2020-08-05 Szczegóły
Kombinacja Surdel - Sokołowski Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-08-02 Szczegóły
Slamova cesta Mały Kołowy Szczyt VI+ 2020-08-02 Szczegóły
Začiatok príbehu + Nekonečný príbeh Wielka Łomnicka Baszta VIII+ 2020-08-02 Szczegóły
Droga Haberlaina Żabi Koń IV 2020-08-02 Szczegóły
Droga Klasyczna Mnich IV 2020-08-02 Szczegóły
Stanisławski Czarny Szczyt IV- 2020-08-02 Szczegóły
Zakaz stękania Zadni Kościelec VI+ 2020-08-02 Szczegóły
Schocking blue Żółta Ściana V+ 2020-08-02 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V 2020-08-01 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2020-08-01 Szczegóły
Motyka Wschodni Żelazny Szczyt VI- 2020-08-01 Szczegóły
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Wielki V- 2020-08-01 Szczegóły

Strony