Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2301 - 2325
Łącznie: 2470
Np. 2018-08-21
Np. 2018-08-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Martin Gerlach III 2013-08-04 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-04 Szczegóły
Filar Grońskiego Żabia Turnia Mięguszowiecka IV+ 2013-08-04 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-04 Szczegóły
Zaczadzony Umysł Kazalnica Mięguszowiecka VII+ 2013-08-04 Szczegóły
Puskas Łomnica V 2013-08-04 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-08-03 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-08-03 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-03 Szczegóły
GGTW: Rysy - Liliowe Rysy IV 2013-08-03 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-08-03 Szczegóły
Lewy Puskas (wariantem) Kieżmarski Szczyt V+ 2013-08-03 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-08-03 Szczegóły
Motyka Łomnica IV 2013-08-03 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V+ 2013-08-03 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec III 2013-08-03 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Debut Pośrednia Jaworowa Turnia VIII- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel-Uchmański Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Komin Komarnickiego Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2013-08-03 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Hokejka Łomnica VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Prawi Wrześniacy (wariant Siadka) Zamarła Turnia VI+ 2013-08-02 Szczegóły

Strony