Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2326 - 2334
Łącznie: 2334
Np. 2018-03-20
Np. 2018-03-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Stanisławki Świnica III 2011-11-15 Szczegóły
Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec III 2011-10-02 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń III+ 2011-09-04 Szczegóły
Motyka Ostry Szczyt IV 4h 2010-07-12 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 3h 2009-08-08 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 6h 2009-08-01 Szczegóły
Zacięcie Robakiewicza Mnich III 1h 2007-07-07 Szczegóły
GGTZ: Bystra - Liliowe Bystra 3 dni (15-17) 2002-02-15 Szczegóły
GGTZ: Wołowiec - Bystra Starorobociański Wierch 3 dni (10-12) 2001-03-10 Szczegóły

Strony