Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2401 - 2425
Łącznie: 2563
Np. 2018-11-13
Np. 2018-11-13
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-08-03 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-03 Szczegóły
GGTW: Rysy - Liliowe Rysy IV 2013-08-03 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-08-03 Szczegóły
Lewy Puskas (wariantem) Kieżmarski Szczyt V+ 2013-08-03 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-08-03 Szczegóły
Motyka Łomnica IV 2013-08-03 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V+ 2013-08-03 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec III 2013-08-03 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Debut Pośrednia Jaworowa Turnia VIII- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel-Uchmański Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Komin Komarnickiego Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2013-08-03 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Hokejka Łomnica VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Prawi Wrześniacy (wariant Siadka) Zamarła Turnia VI+ 2013-08-02 Szczegóły
Łańcuchówka 5 dróg Motyki Ostry Szczyt, Mały Lodowy Szczyt V 2013-08-02 Szczegóły
Pytlákův expres Batyżowiecki Szczyt VI+ 2013-08-02 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2013-08-02 Szczegóły
Grań Kościołów Wielki Kościół III 2013-08-01 Szczegóły
Prawa depresja Pośrednia Grań V 2013-07-29 Szczegóły
Filar Centralny Galeria Gankowa VII 2013-07-29 Szczegóły
Rokokowa Kokota Mnich IX 2013-07-28 Szczegóły

Strony