Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2426 - 2450
Łącznie: 2577
Np. 2018-12-13
Np. 2018-12-13
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Debut Pośrednia Jaworowa Turnia VIII- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel-Uchmański Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Komin Komarnickiego Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2013-08-03 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Hokejka Łomnica VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Prawi Wrześniacy (wariant Siadka) Zamarła Turnia VI+ 2013-08-02 Szczegóły
Łańcuchówka 5 dróg Motyki Ostry Szczyt, Mały Lodowy Szczyt V 2013-08-02 Szczegóły
Pytlákův expres Batyżowiecki Szczyt VI+ 2013-08-02 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2013-08-02 Szczegóły
Grań Kościołów Wielki Kościół III 2013-08-01 Szczegóły
Prawa depresja Pośrednia Grań V 2013-07-29 Szczegóły
Filar Centralny Galeria Gankowa VII 2013-07-29 Szczegóły
Rokokowa Kokota Mnich IX 2013-07-28 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec II 2013-07-28 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI- 2013-07-28 Szczegóły
Kapałkowa Grań Lodowy Zwornik 2013-07-28 Szczegóły
Warianty Małolata (start Wędrówką Dusz) Kazalnica Mięguszowiecka VII- 2013-07-28 Szczegóły
Polska Droga Galeria Gankowa V 2013-07-27 Szczegóły
Pulp Fiction Kościelec IX- 2013-07-27 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-07-27 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI 2013-07-27 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2013-07-27 Szczegóły
Droga pierwszych zdobywców Krywań IV 2013-07-27 Szczegóły
Prawy Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-07-27 Szczegóły

Strony