Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Miejsce: 
Batyżowiecki Szczyt
Nazwa drogi: 
Kutta
Wycena: 
V-
Styl: 
os
Czas: 
3h
Data: 
2014-10-12
Kto: 
Łukasz Halski, Jarosław Skalski