Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Mały Lodowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Czereśniowy Filar
Wycena: 
V+
Czas: 
5.5h
Data: 
2017-06-15
Kto: 
Jakub Kowalski, Zipi
Klub: 
KW Krakow